Atsiprašome, vykdomi svetainės atnaujinimo darbai

Skirkite mums 2%

DĖKOJAME, KAD PADEDATE MUMS PADĖTI NEIŠNEŠIOTUKAMS IR JŲ ŠEIMOMS!

Jūsų skirtos 2% GPM paramos dėka galime:
vykdyti ir vystyti gyvybiškai svarbius projektus:
2016 – 2017 metų sandūroje sėkmingai įgyvendinome du naujagimiams bei jų tėvams reišksmingus projektus:
* padėjome įkurti pirmąjį Lietuvoje donorinio motinos pieno banką;
* LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės palaikomo projekto ,,Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę” metu, kartu su iniciatoriumi – dainininku T. Auguliu, surinkome virš 33,000 Eur ir nupirkome medicininę įrangą Kauno  klinikų Neonatologijos klinikai centrui.
* „Kompleksinė pagalba šeimoms, auginančioms anksčiau laiko gimusius vaikus” dalinai Kauno savivaldybės finansuojamo projekto dėka buvo suteiktos 243 socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, bei vykdomi terapiniai dailės užsiėmimai mūsų bendruomenės šeimoms. Nauda: savitarpio pagalba vos gimus naujagimiui, sąlygų gerinimas, naujagimių priežiūros įgūdžių formavimas, krizinių situacijų valdymas, atstovavimas šeimos interesus ligoninėje, mažinta socialinė atskirtis, gerinta integracija visuomenėje, vykdyta krizių prevencija, buriamos šeimos į bendruomenes.
nedelsiant teikti emocinę bei psichologinę pagalbą gręsiant priešlaikiniam gimdymui, šeimoms, susilaukusioms vaikelio per anksti, ar jo netekus;
prisidėti prie Kauno perinatologijos centre gydomų neišnešiotų naujagimių priežiūros gerinimo (med. įrangos pirkimas, kitų būtinų priežiūros priemonių pirkimas);
kurti komfortiškesnę aplinką šeimoms ligoninėje ir gerinti informavimą;
organizuoti svarbius renginius ir vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo veiklą (,,Gyvybės šventė”, ,,Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena”, laikraštukas „Padedu užAugti“, kalėdiniai sveikinimai ir t.t.);
– teikti paramą vargingiau gyvenančioms šeimoms.


MŪSŲ PROJEKTAI:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


2014 m. Jūsų skirta GPM sudarė 3412,27Lt
2015 m. Jūsų skirta GPM sudarė 3804,06
2016 m. Jūsų skirta GPM sudarė 3805


Nepamirškite, jog deklaracijas pateikti reikia iki gegužės 1  d.  GPM pervedamas gyventojui deklaravus 2016m. gautas pajamas.

PILDANT FORMĄ  INTERNETU:
1.  Prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos.
2.  Kairiojo meniu eilutėje spauskite pateikti dokumentą / pildyti naują dokumentą.
3. Suraskite reikiamą formą: formos kodas  FR 0512 v3. 
4.  Spauskite,- Pildyti formą tiesiogiai protale.
5.  Užpildykite reikiamus laukus:
Formos pildymas:
1. – Jūsų asmens kodas
2. – telefono numeris
3V.- Jūsų vardas
3P. – Jūsų pavardė
4. –  Jūsų adresas
5.  2015
6S. – pažymėti  „X“
E1. įrašykite 2 (vienetas, turintis teisę gauti paramą.)
E2.-   303157604
E3.- laukelis užpildomas, kai pageidaujama nurodyti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, kokiam tikslui jis turėtų panaudoti skiriamą mokesčio dalį. Įrašomas gavėjo programos, meno ar sporto kolektyvo, padalinio (sutrumpintas) pavadinimas,. Negali būti įrašomi vardai, pavardės ir daugiau, kaip 2 skaitmenys.
E4. –   įrašykite norimą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Maksimali dalis procentais: 2% 
E5. – Mokesčio dalį skiriu iki ……… mokestinio laikotarpio (įrašykite, iki kurių metų norite skirti pajamų mokesčio dalį “Padedu augti” asociacijai).
Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.
Užpildytos formos pavyzdys
6.  Patikrinkite, ar neliko klaidų ir spauskite- pateikti deklaraciją.

PILDANT FORMĄ  RANKA:
1. Atsispausdinkite  formą FR0512 v3
2. Pildykite formą tamsiai mėlynu rašikliu, didžiosiomis, spausdintinėmis raidėmis.
3.  Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.
Nepamirškite  formos apačioje pasirašyti ir parašyti  savo vardą bei pavardę.
4. Užpildytą deklaraciją nuneškite į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių  arba:
5. Įdėkite formą į paprastą voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos. Išsiųskite formą adresu:
VMI prie FM, Deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, 66402 Druskininkai.
Užpildytos formos pavyzdys