Atsiprašome, vykdomi svetainės atnaujinimo darbai

Skirkite mums 2%

DĖKOJAME, KAD PADEDATE AUGTI PER ANKSTI GIMUSIEMS IR SUNKIAI SERGANTIEMS NAUJAGIMIAMS BEI JŲ ŠEIMOMS!

Jūsų skirtos 2% GPM paramos dėka galime:
– vykdyti ir vystyti gyvybiškai svarbius projektus:
2016 – 2017 metais sėkmingai įgyvendinome tris naujagimiams bei jų tėvams reišksmingus projektus:
padėjome įsteigti pirmąjį Lietuvoje donorinio motinos pieno banką;
* LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės remiamo projekto ,,Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę” metu, kartu su iniciatoriumi – dainininku T. Auguliu surinkome virš 33,000 Eur ir nupirkome medicininę įrangą Kauno klinikų Neonatologijos klinikai.
* „Kompleksinė pagalba šeimoms, auginančioms anksčiau laiko gimusius vaikus” dėl Kauno savivaldybės finansuojamo projekto buvo suteiktos 243 socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos bei vykdyti terapiniai dailės užsiėmimai mūsų bendruomenės šeimoms. Nauda: savitarpio pagalba vos gimus naujagimiui, sąlygų gerinimas, naujagimių priežiūros įgūdžių formavimas, krizinių situacijų valdymas, atstovavimas šeimos interesams ligoninėje, sumažinta socialinė atskirtis, pagerėjusi integracija į visuomenę, vykdyta krizių prevencija, šeimos buriamos į bendruomenes.

2017 metais išplėtėme savo sritį ir pradėjome teikti pagalbą visoms šeimoms, susilaukusioms naujagimių, kurioms reikalinga pagalba!
• Subūrėme kompetetingų specialistų ir partnerių komandą, kuri rūpinasi šeimomis, išgyvenančiomis krizinę situaciją, gimus naujagimiui (išnešiotam / per anksti), kūdikio negalios ar netekties atvejais.
Šiuo metu asociacijoje „Padedu augti“ dirba šie šeimos gerovės specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, šeimos gydytojai, neonatologai, pacientų atstovai (tėvai), projektų vykdytojai.
• ,,Psichosocialinės pagalbos, gimus naujagimiui, teikimas šeimoms krizinėse situacijose“ dėl Kauno miesto savivaldybės finansuojamo projekto buvo suteiktos 519 socialinio darbuotojo konsultacijos ir psichologo konsultacijos (šeimoms, patekusioms į krizinę situaciją, gimus neišnešiotam, neįgaliam naujagimiui arba jo netekties atveju).
• nedelsiant teikiame emocinę bei psichologinę pagalbą, gresiant priešlaikiniam gimdymui, šeimoms, susilaukusioms vaikelio per anksti, gimus neįgaliam vaikeliui ar jo netekus;
• prisidedame prie Lietuvoje gydomų neišnešiotų ir sunkiai sergančių naujagimių priežiūros gerinimo (med. įrangos pirkimas, kitų būtinų priežiūros priemonių pirkimas);
• kuriame komfortiškesnę aplinką šeimoms ligoninėje;
• organizuojame svarbius renginius bei vykdome visuomenės švietimo ir informavimo veiklą (,,Gyvybės šventė”, ,,Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena”, laikraštukas „Padedu užAugti“, kalėdiniai sveikinimai ir t.t.);
• teikiame paramą žemesnio socialinio statuso šeimoms.


MŪSŲ PROJEKTAI:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


2014 m. Jūsų skirta GPM sudarė 3412,27Lt
2015 m. Jūsų skirta GPM sudarė 3804,06
2016 m. Jūsų skirta GPM sudarė 3805


Nepamirškite, jog deklaracijas pateikti reikia iki gegužės 1  d.  GPM pervedamas gyventojui deklaravus 2017 m. gautas pajamas.

PILDANT FORMĄ  INTERNETU:
1.  Prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos.
2.  Kairiojo meniu eilutėje spauskite pateikti dokumentą / pildyti naują dokumentą.
3. Suraskite reikiamą formą: formos kodas  FR 0512 v3. 
4.  Spauskite,- Pildyti formą tiesiogiai protale.
5.  Užpildykite reikiamus laukus:
Formos pildymas:
1. – Jūsų asmens kodas
2. – telefono numeris
3V.- Jūsų vardas
3P. – Jūsų pavardė
4. –  Jūsų adresas
5.  2017
6S. – pažymėti  „X“
E1. įrašykite 2 (vienetas, turintis teisę gauti paramą.)
E2.-   303157604
E3.- laukelis užpildomas, kai pageidaujama nurodyti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, kokiam tikslui jis turėtų panaudoti skiriamą mokesčio dalį. Įrašomas gavėjo programos, meno ar sporto kolektyvo, padalinio (sutrumpintas) pavadinimas,. Negali būti įrašomi vardai, pavardės ir daugiau, kaip 2 skaitmenys.
E4. –   įrašykite norimą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais. Maksimali dalis procentais: 2% 
E5. – Mokesčio dalį skiriu iki ……… mokestinio laikotarpio (įrašykite, iki kurių metų norite skirti pajamų mokesčio dalį “Padedu augti” asociacijai).
Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam vienetui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.
Užpildytos formos pavyzdys
6.  Patikrinkite, ar neliko klaidų ir spauskite- pateikti deklaraciją.

PILDANT FORMĄ  RANKA:
1. Atsispausdinkite  formą FR0512 v3
2. Pildykite formą tamsiai mėlynu rašikliu, didžiosiomis, spausdintinėmis raidėmis.
3.  Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.
Nepamirškite  formos apačioje pasirašyti ir parašyti  savo vardą bei pavardę.
4. Užpildytą deklaraciją nuneškite į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių  arba:
5. Įdėkite formą į paprastą voką, užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos. Išsiųskite formą adresu:
VMI prie FM, Deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, 66402 Druskininkai.
Užpildytos formos pavyzdys